Transfer Certificate

Transfer CertificateS.No. Student Name Class Year Download
1 KANGANA NAYAK V 2019-2020
2 ANIKET V 2019-2020
3 ASHWIN RAO V 2019-2020
4 RAUNAK SINGH V 2019-2020
5 RAJIV SINGH V 2019-2020
6 AVI RANA Pre Primary 2019-2020
7 ANANYA SHARMA Pre Primary 2019-2020
8 SHIKHA SHARMA IV 2019-2020
9 KHUSH KUMAR IV 2019-2020
10 KRISHNA BAGHEL III 2019-2020
11 SOUMENDU DAS III 2019-2020
12 LAKSHITA RANA II 2019-2020
13 AYUSH PRADHAN I 2019-2020
14 ASJAD AHMED I 2019-2020
15 ABHI KUMAR V 2019-2020